продавница & сервисен центар

Ф1-СИСТЕМИ ДОО

ул.Максим Горки бр.4
1430 Кавадарци

прашања и одговори

FAQ - најчесто поставувани прашања

Дали е безбедно кај Вас да се порача on-line

Нашата интернет продавница ги содржи истите артикли кои ги има и во продавницата. Купувањето на производи од Нашата страна ке ви заштеди време и средства. Страницата содржи валидни сертификати за безбедност и заштита на личните податоци.

Дали треба да платам однапред?

Нема потреба од плаќање однапред. Плаќањето за порачаната стока се врши на превземањето на истата без разлика дали физички ја подиате од Нашиот продажен салон или Ние ви ја испорачуваме. Имате две опции за on-line порачка едниот е со плаќање по про-фактура и добивате инструкции во процесот на порачката , другиот е плаќање при испорака што значи при превземањето на стоката вршите плаќање. Стоката ја испорачуваме насекаде низ Македонија.

Дали производите се под гаранција?

Сите производи во зависност од типот на производот имаат гаранција во рок зададен од производителот. Со испорачаниот производ добивате и адекватна документација како потврда на порачката и датум на испорака од кој започнува да тече зададениот гарантен рок на производот. Сите производи во гарантниот рок се сервисираат или се заменуваат со нови.

Додатни информации

доколку имате некои додатни прашања пополнете ја контакт формата и испратете ја. Можете да не контактирате и телефонски секој работен ден од 08,30 до 16,00 часот на контакт телефонот 043 400 006

можете да не контактирате и преку социјалните мрежи

контакт и информации

Ф1-системи ДОО - Кавадарци