Ф1-системи ДОО

сервисен центар

сервисирање на компјутерска опрема
  • сервисниот центар е лоциран на ул.Максим Горки бр.4
  • Работно време
  • од понеделник до петок од 08,00 до 16,00 часот
  • сервисирањето се прави со претходно закажување
  • оставате податоци за контакт , Нашите сервисери ќе ве контактираат
  • условите за сервисирање , прием и предавање на уредот кој е на сервис се објавени во самиот сервисен центар
  • Вашиот уред се третира со најголема грижа, професионално и во најкраток можен рок во зависност од дефектот
  • во зависност од природата на сервисот може да се извршува и на лице место кај клиентот по претходен договор.
  • можете да го следите статусот на вашиот уред оставен на сервис на следниот линк - http://www.f1sistemi.com/servis/?&lang=mk